Odvoz smeća

Zelenjak d.o.o. Klanjec vlasnik je odlagališta otpada prve kategorije „Medvedov jarek“ koja je smještena na području Grada Klanjca u naselju Lučelnica.

Smeće se odvozi s područja prema sljedećem rasporedu:
- Grada Klanjca svakog utorka
- Općine Tuhelj svakog ponedjeljka
- Općine Kumrovec svake srijede
- Općine Kraljevec na Sutli svakog petka
- Općine Zagorska Sela svake srijede
- Općine Desinić svakog četvrtka

Odvoz smeća vrši se jednom tjedno. Krupni otpad odvozi se dva puta godišnje u proljetnoj i jesenskoj akciji o čemu se korisnici usluge pismeno obavještavaju uz dostavljene im račune za odvoz smeća kao i na ovim internetskim stranicama.

Popis ključnih brojeva otpada iz dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada te drugog odgovarajućeg neopasnog otpada na odlagalištu Medvedov jarek:
- 04 02 09 otpad mješovitih (kompozitnih) materijala
- 04 02 21 otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
- 04 02 22 otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
- 04 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
- 10 10 06 nekorišteni kalupi i ljevečki pijesak nespomenuti u 10 10 05
- 10 10 08 korišteni kalupi i ljevački pijesak nespomenuti u 10 10 07
- 15 01 01 ambalaža od papira i kartona
- 15 01 02 ambalaža od plastike
- 15 01 03 ambalaža od drveta
- 15 01 04 ambalaža od metala
- 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža
- 15 01 06 miješana ambalaža
- 15 01 07 staklena ambalaža
- 15 01 09 tekstilna ambalaža
- 17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
- 20 01 01 papir i karton
- 20 01 02 staklo
- 20 01 08 biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
- 20 01 10 odjeća
- 20 10 11 tekstil
- 20 02 00 otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad iz groblja)
- 20 03 00 ostali komunalni otpad
- 16 01 03 istrošene gume
- 17 04 05 željezo i čelik
- 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 25
- 20 01 39 plastika
- 20 01 40 metali
- 20 02 01 biorazgradivi otpad
- 20 02 02 zemlja i kamenje
- 19 08 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

Raspored odvoza otpada

Raspored odvoza otpada