Kamenolom

Zelenjak d.o.o. Klanjec u svom vlasništvu ima kamenolom prirodne sipine u Svetom Križu. Kameni materijal služi za nasipe, odnosno podloge kod izgradnji cesta, putova i slično, za što posjeduje potrebne ateste.