Izvod cjenika za odvoz i deponiranje otpada

PRAVNE OSOBE

VOLUMEN SPREMNIKA CIJENA OBVEZNE MINIMALNE USLUGE -25%
-55%
JEDINIČNA CIJENA 2 ODVOZA 3 ODVOZA BEZ PDV-a
1 ODVOZ
BEZ PDV-a
2 ODVOZA
BEZ PDV-a
3 ODVOZA
120l 103,20 77,40 3,20 6,40 9,60 80,60 83,80 87,00
240l 206,40 154,80 6,40 12,80 19,20 161,20 167,60 174,00
1100l 946,00 425,70 29,34 58,68 88,02 455,04 484,38 513,72

Za pravne osobe po pozivu i ugovorenom spremniku od 7 m³ za miješani komunalni otpad cijena minimalne javne usluge po odvozu 670,00 Kn bez PDV-a, trošak predaje spremnika

7000 lit x 0,026666 Kn/litra

Za jedinice lokalne samouprave po pozivu i ugovorenom spremniku od 7 m3 za miješani komunalni otpad cijena minimalne javne usluge po odvozu 550,00 Kn bez PDV-a, trošak predaje spremnika 7000 lit x 0,026666 Kn/litra


FIZIČKE OSOBE

1. Cijena javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje (mjesec) ako korisnik sam kompostira bio otpad

VOLUMEN SPREMNIKA CIJENA OBVEZNE MINIMALNE USLUGE -25%
-55%
JEDINIČNA CIJENA 2 ODVOZA 3 ODVOZA BEZ PDV-a
1 ODVOZ
BEZ PDV-a
2 ODVOZA
BEZ PDV-a
3 ODVOZA
80l 68,80 44,72 2,13 4,26 6,39 46,85 48,98 51,11
120l 103,20 67,08 3,20 6,40 9,60 70,28 73,48 76,68
240l 206,40 82,56 6,40 12,80 19,20 88,96 95,36 101,76

2. Cijena javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje (mjesec) ako korisnik predaje bio otpad

VOLUMEN SPREMNIKA CIJENA OBVEZNE MINI. USLUGE JEDINIČNA CIJENA KOMUNAL. OTPAD 2 ODVOZA KOMUNAL. OTPAD 3 ODVOZA KOMUNAL. OTPAD 4 ODVOZA KOMUNAL. OTPAD BEZ PDV-a
1 ODVOZ KOMUNAL. I 4 ODVOZA BIOOTPAD
BEZ PDV-a
2 ODVOZA KOMUNAL. I 4 ODVOZA BIOOTPAD
BEZ PDV-a
3 ODVOZA KOMUNAL. I 4 ODVOZA BIOOTPAD
80l 68,80 2,13 4,26 6,39 22,49 93,42 95,55 97,68
120l 103,20 3,20 6,40 9,60 22,49 128,89 132,09 135,29
240l 206,40 6,40 12,80 19,20 22,49 235,29 241,69 248,09

Ostale usluge povezane s javnim uslugama

Dodatna vreća za smeće 100 litara kom 1 14,87
Cijena trajno zbrinutog otpada - troškovi zbrinjavanja i deponiranja tona 1 488,96
Deponiranje otpada na odlagalištu
- do 3 m³
- do 5 m³
- do 7,5 m³
- do 10 m³

kom
kom
kom
kom

1
1
1
1

536,40
654,50
790,50
915,50
Deponiranje auto guma osobnih automobila i dostavnih vozila kom 1 4,36
Deponiranje auto guma teretnih vozila, specijalnih vozila, traktorskih guma i guma radnih strojeva kom 1 32,73

CIJENE U SVIM CJENICIMA SU IZRAŽENE U KUNAMA BEZ PDV-A.

UGOVORNA KAZNA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

Iznos ugovorne kazne je 200,00 kn za svako postupanje protivno Ugovoru o korištenju javne usluge uvećano za iznos od 1,00 kn po litri predanog otpada protivno Ugovoru o korištenju javne usluge.

PRIMJENA CJENIKA

Ovaj cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. studenog 2018. godine za fizičke osobe i ostale usluge i od 01. prosinca 2018. za pravne osobe od kada prestaje važiti Cjenik odvoza i deponiranja smeća od 01.08.2009., te Dopuna cjenika odvoza i deponiranja smeća od 01.03.2012.

Direktor: Jožica Dežmar, dipl.oec.