Akti i odluke

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 81/2020)

3. Pravilnik o katalogu otpada (Narodne novine broj 90/15)

4. Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 130/05)

5. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/97 i 112/01)

6. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08 i 14/20)

7. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine broj 69/16)

8. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine broj 113/16)

9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine broj 125/16)

10. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine broj 111/15)

11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine broj 42/14)

12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09,91/11, 45/12 i 86/13)

13. Odluka o blagajničkom maksimumu 2013.

14. Odluka o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa

15. Plan poduzeća za 2014. godinu

16. Popis donacija i sponzorstva u 2014. godini

17. Plan poduzeća za 2015. godinu

18. Popis donacija i sponzorstva u 2015. godini

19. Plan poduzeća za 2016. godinu

20. Financijski plan za 2017. godinu

21. Financijski plan za 2018. godinu

22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 73/17)

23. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/17)

24. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 117/17)

25. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Klanjca 2017.-2022. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 1/18)

26. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 1/18)

27. Plan gospodarenja otpadom Općine Tuhelj 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/10)

28. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

29. Plan gospodarenja otpadom Općine Kumrovec 2017.-2022. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 28/18)

30. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

31. Plan gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 14/10)

32. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Zagorska Sela (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/18)

33. Plan gospodarenja otpadom Općine Kraljevac na Sutli 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/10)

34. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kraljevac na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

35. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 9/18)

36. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Desinić (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/18)

38. Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14,110/15 i 14/19)

38. Obavijest o pravu na podnošenje prigovora

39. Financijski plan za 2019. godinu

40. Financijski plan za 2020. godinu

41. Financijski plan za 2021. godinu