Akti i odluke

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13)

2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 23/07)

3. Pravilnik o vrstama otpada (Narodne novine broj 27/96)

4. Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 130/05)

5. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/97 i 112/01)

6. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine broj 50/05 i 39/09)

7. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08 i 31/09)

8. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine broj 38/08)

9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine broj 40/06 i 31/09)

10. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine broj 136/06)

11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine broj 133/06 i 31/09)

12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine broj 74/07, 133/08 i 31/09)

13. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine broj 124/06, 121/08 i 31/09)

14. Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

15. Plan odvoza komunalnog i glomaznog otpada

16. Odluka o blagajničkom maksimumu 2013.

17. Odluka o pravilima slijednosti numeruičkih brojeva računa

18. Plan poduzeća za 2013. godinu

19. Popis donacija i sponzorstva u 2013. godini

20. Plan poduzeća za 2014. godinu

21. Popis donacija i sponzorstva u 2014. godini

22. Plan poduzeća za 2015. godinu

23. Popis donacija i sponzorstva u 2015. godini

24. Plan poduzeća za 2016. godinu

25. Financijski plan za 2017. godinu